Sitemap    
 

Alm. Fast Portservice

Fastservicepakken sikrer dig, at NPC min. én gang årligt (afhængig af hvor hyppigt porten benyttes) efter aftale foretager et servicebesøg. Dette omfatter vedligeholdelse med almindelige justeringer (efterspænding af fjedre, justering af ruller og smøring mm.), samt sikkerhedskontrol af porten, således at den efterkommer Arbejdstilsynets krav (lovpligtigt) til kontrol. Der aftales en fast pris på dette servicebesøg.

Med Fastservicepakken sørger vi for, at din port løbende er i funktionsmæssig god stand. Servicebesøg med teknisk vedligeholdelse ydes inden for NPC's normale arbejdstid og omfatter reparation, justering, smøring samt de til evt. reparation nødvendige reservedele. Evt. defekte dele, timer og kørsel for øvrige reparationer ud over almindelige justeringer betales efter regning, som du altid godkender før reparation/udskiftning.Servicebesøget  opfylder Arbejdstilsynts krav iflg. Maskindirektoratet og den udarbejdede servicerapport kan benyttes som dokumentation overfor AT.

 

Tilkaldetid for standardservice er normalt 48 timer, hvis andet ikke er specificeret i “Kontrakt for service af produkterne”.

 

Af hensyn til hurtigere fejlfinding og en effektiv service bør servicemontøren informeres om usædvanlige hændelser.

Ring til Hörmann Portservice og bestil din serviceaftale på telefon +45 44 99 00 19

Nordsjællands Port Center ApS | CVR: 27511252 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum  | Tlf.: +45 44 99 00 19 | npc@npc.dk