Sitemap    
 

All-Inclusive Service

Med en All-Inclusive aftale sikrer du dig en fast pris på løbende service, sikkerhedskontrol og vedligeholdelse af hver enkelt port. Har du derfor tegnet en All-Inclusive aftale sørger NPC for, at din port altid er i funktionsmæssig og optimal mekanisk stand og du kender på forhånd de faste omkostninger på alle porte omfattet af All-Inclusive aftalen. NPC´s serviceafdeling forestår service og reparation af porten/e og udskifter uden beregning nødvendige sliddele efter behov. All-Inclusive dækker alle omkostninger til arbejdsløn, kørsel og reservedele, der skal udskiftes grundet alm. slidtage. Servicebesøg med teknisk vedligeholdelse ydes inden for NPC's normale arbejdstid og omfatter reparation, justering, smøring samt de til evt. reparation nødvendige reservedele. Servicebesøget  opfylder Arbejdstilsynts krav iflg. Maskindirektoratet og den udarbejdede servicerapport kan benyttes som dokumentation overfor AT.
 

Tilkaldetid for standardservice er normalt 24 timer, hvis andet ikke er specificeret i “Kontrakt for service af produkterne”.

 

Af hensyn til hurtigere fejlfinding og en effektiv service bør servicemontøren informeres om usædvanlige hændelser.
 
Undtaget fra aftalen er reparationer som skyldes påkørsel, hærværk, fejlbetjening af porten eller anden uhensigtsmæssig brug.
 
All Inclusive aftalen kan kun tegnes for nymonterede porte og for en periode af min. 3 år. Ønskes aftalen ophævet inden udløbet af den aftale periode, kan NPC kræve betaling for hele den aftalte periode.

Ring til Hörmann Portservice og bestil din serviceaftale på telefon +45 44 99 00 19
Nordsjællands Port Center ApS | CVR: 27511252 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum  | Tlf.: +45 44 99 00 19 | npc@npc.dk